MASTERPIECE LIFE VISION

มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น

วิสัยทัศน์

"ธุรกิจแห่งความ มั่งคั่ง ยั่งยืน ริเริ่มสิ่งใหม่อยู่เสมอ ดูแลสังคม ก้าวไกลสู่สากล"

พันธะกิจ

"สร้างชีวิต ให้เป็นผลงานชิ้นเอก"

คุณกฤษณ์ ศรีวะรมย์

ประธานกรรมการบริหาร

 

         เริ่มต้น ธุรกิจเครือข่าย ตั้งแต่อายุ 15 ปี ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือชั้นมัธยม จนกระทั่งจบการศึกษาด้านเคมีอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และอยู่ในอุตสาหกรรมการวิจัยพัฒนา ผลิต ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ และ อาหารเสริม มากว่า 10 ปี ก่อนผันตัวเองเข้าสู่การเป็นนัก ธุรกิจเครือข่าย ที่ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านภายในระยะเวลา 10 เดือน และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหารบริษัทขายตรงแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้ธุรกิจเกิดการเติบโตและมียอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

         ในวันที่เราประสบความสำเร็จเป็นนัก ธุรกิจเครือข่าย เงินล้านเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่การสร้างธุรกิจที่มอบโอกาสให้ผู้ร่วมธุรกิจเป็นนักธุรกิจเงินล้าน เป็นเรื่องที่ท้าทาย และการได้มองเห็นนักธุรกิจที่เราได้บริหารขึ้นยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติ ได้ส่งมอบรางวัลที่เขาพึงได้รับอย่างน่าชื่นชม เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิต

         ในครั้งหนึ่งผมเคยใช้เหมือนนักธุรกิจเหล่านั้น เดินทางร่วมสัปดาห์ หรือร่วมเดือน เพื่อไปในพื้นที่ต่างๆ ที่มีทีมงานของเราอยู่ เพื่อสร้างชีวิตที่มีอิสรภาพตามที่เคยฝันเอาไว้ เราจึงเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ กระบวนการทำงานในธุรกิจ หยาดเหงือทุกเม็ดของพวกเขาเหล่านั้น มันไม่ควรที่จะเป็นสิ่งที่สูญเปล่า ไม่มีใครอยากเดินหาธุรกิจใหม่ไปเรื่อยๆ แต่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ทุกคนเฝ้าหาธุรกิจที่ทำให้เขาบรรลุเป้าหมายสุงสุดใน ธุรกิจเครือข่าย ที่ไม่ต่างกัน คืออิสรภาพทางการเงินและเวลา         การได้มีโอกาสทำงานกับนักธุรกิจในทุกระดับ ทำให้เราได้เก็บข้อมูลจำนวนมาก และนำมาตกผลึกทางความคิด สิ่งต่างๆ เหล่านั้นถูกใช้นำมาวางรูปแบบธุรกิจในอุดมคติ อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนใน ธุรกิจเครือข่าย จัดเตรียมส่วนผสมที่จะทำให้ธุรกิจเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด ในแต่ละช่วงอายุของธุรกิจ อย่างเหมาะสมและลงตัว รวมถึงการต่อยอดความสำเร็จ ความมั่งคั่ง เพื่อสร้างอิสรภาพทางด้านการเงิน และเวลาที่แท้จริง

         มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการ ธุรกิจเครือข่าย ในอุดมคติของผู้ก่อตั้ง และผู้นำใน ธุรกิจเครือข่าย ที่มีความเชื่อในรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง เชื่อในโอกาสที่เปิดกว้างเสมอ ให้ผู้คนได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงบนเวทีธุรกิจอย่างเท่าเทียม พัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง ส่งต่อความสำเร็จสู่ทีมงาน และมีชีวิตที่กำหนดเองได้ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ เวลา สังคม และการสร้างความสุขของคนในครอบครัว เพื่อเป็นมรดก ที่ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง

         มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น( MLV ) ได้สร้างธุรกิจนี้ให้เป็นผลงานชิ้นเอกให้กับผู้คนที่เข้ามาในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ชิ้นเลิศ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และนักธุรกิจอิสระที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กฏจรรยาบรรณ ให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง สง่างาม และน่าชื่นชม ค้นพบคุณค่าแห่งการดำรงค์ชีวิต เพื่อสร้างชีวิตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเช่นเดียวกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้น

ทำไมต้อง Masterpiece Life Vision ( MLV )


         ธุรกิจเครือข่าย หรือ ธุรกิจขายตรง บางคนเรียก MLM ก็สุดแท้แต่จะเรียกกันแต่จริงๆ แล้วก็ธุรกิจประเภทเดียวกัน นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันเปิดใหม่เยอะแยะเต็มไปหมด เยอะเหมือนดอกเห็ดที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน แต่ก็มีหลายบริษัทเปิดไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องปิดกิจการ เพราะ ธุรกิจเครือข่าย เป็นอะไรที่เจ้าของกิจการต้องมีความรู้ มีประสบการณ์เรื่องต่างๆ มากมาย อาทิ 

         1.พฤติกรรมของกลุ่มคนที่จะสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก หากเจ้าของกิจการไม่มีประสบการณ์ในการทำ ธุรกิจเครือข่าย หรือ ธุรกิจขายตรง มาก่อน ย่อมเป็นการยากที่จะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มคนที่จะสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากเจ้าของกิจการเข้าใจเรื่องดังกล่าว ก็จะสามารถรักษากลุ่มบุคคลเหล่านั้นให้ทำธุรกิจกับบริษัทได้นาน ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจให้แก่บริษัทอีก ซึ่งบริษัท Masterpiece Life Vision จำกัดหรือ MLV โดยประธานบริษัท มีประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับ ธุรกิจเครือข่าย หรือ ธุรกิจขายตรง นับตั้งแต่เคยเป็นสมาชิกทำ ธุรกิจออนไลน์ และ ออฟไลน์ อีกทั้งประสบความสำเร็จในการทำ ธุรกิจเครือข่าย หรือ ธุรกิจขายตรง จนกระทั่งเป็นมนุษย์เงินล้าน ดังนั้น ท่านประธานจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี นี่คือ จุดแข็ง อีกประการหนึ่งที่ มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น( MLV ) ได้เปรียบบริษัทอื่น
         2.บริษัท Masterpiece Life Vision จำกัด( MLV ) มีความรู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอย่างดี เจ้าของกิจการจบการศึกษาด้าน เคมีอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และอยู่ในอุตสาหกรรมการวิจัยพัฒนา ผลิต ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ และ อาหารเสริม มากว่า 10 ปี ก่อนผันตัวเองเข้าสู่การเป็นนัก ธุรกิจเครือข่าย ดังนั้นเรื่องคุณภาพสินค้าต้องดีเยี่ยม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วย สินค้าที่ผลิตออกมาต้องเป็นที่ต้องการของตลาด บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด( MLV ) ทราบดีว่าสินค้าประเภทไหนลูกค้าต้องการ เพราะเจ้าของกิจการอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายมากกว่า 10 ปี ดังนั้น จึงทำให้สมาชิกที่เข้าทำธุรกิจกับ Masterpiece Life Vision ( MLV )สามารถทำตลาดได้ง่ายยิ่งข้น นี่คือจุดแข็งของบริษัท Masterpiece Life Vision จำกัด( MLV ) ที่บริษัทอื่นๆ ไม่มี แต่ มาสเตอร์พีซ มีทุกอย่างเพื่อคุณจริง

         3.เจ้าของกิจการเป็นคนหนุ่มไฟแรง มากด้วยประสบการณ์เรื่องธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเชิงบริหารจัดการต่างๆ เคยเป็นสมาชิกทำสายงานทั้งแบบ ธุรกิจออนไลน์ และ ออฟไล์ ประกอบกับเป็นคนหนุ่ม หัวคิดทันสมัย จึงทำให้ Masterpiece Life Vision ( MLV ) ให้ความสำคัญกับวิธีการทำงานแบบสมัยใหม่ และวิธีการทำงานแบบออฟไลน์ ดังนี้
              3.1 ธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการทำงานสมัยใหม่ ทันยุค ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีสมัยๆ ที่เจริญก้าวหน้าในปัจจุบันเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา พนักงานประจำ ข้าราชการ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถทำ ธุรกิจออนไลน์ จากที่ทุกที่ทุกเวลา ไม่กระทบงานประจำ ไม่กระทบการเรียน โดยบริษัท Masterpiece Life Vision จำกัด ให้การสนับสนุนการทำ ธุรกิจออนไลน์ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ มาสเตอร์พีซ ได้จัดทำเว็บไซต์ MLV Plaza ให้แก่สมาชิกพร้อมทั้งอัพเดทสินค้าให้ตลอด โดยเจ้าหน้าที่บริษัท Masterpiece เป็นผู้ตอบข้อสักถามของลูกค้าทุกประเภท หน้าที่ของสมาชิกที่ต้องการทำ ธุรกิจออนไลน์ เพียงแค่นำเอาลิงค์ของเว็บไซต์ที่บริษัทจัดทำให้นั้นนำไปโปรโมท หากลูกค้าสนใจสินค้าหรืออยากทำธุรกิจกับ มาสเตอร์พีช ลูกค้าก็จะติดต่อไปยังบริษัท เจ้าหน้าที่ของบริษัท Masterpiece หรือ MLV ก็จะทำงานแทนสมาชิกทุกอย่าง เช่น ปิดการขาย จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า หน้าที่หลักของสมาชิกมีเพียงนำเอาลิงค์เว็บไซต์ไปโปรโมท แล้วรอรับเงินที่บริษัทจะโอนเข้าบัญชี เท่านั้นเอง ซึ่งบริษัทอำนวยความสะดวกทุกอย่างvนี่คือบริษัท ธุรกิจเครือข่าย หรือ ขายตรง บริษัทแรก บริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีความพร้อมมากขนาดนี้
           3.2 การทำธุรกิจแบบออฟไลน์ ซึ่งหลายคนอาจไม่ถนัดเรื่องการทำ ธุรกิจออนไลน์ บริษัท มาสเตอร์พีช ก็อำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิกทุกมิติ โดย Masterpiece ( MLV ) มีหลักสูตรฝึกอบรมทุกอย่างครบทุกด้าน ซึ่งบริษัทมีพื้นที่สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกอย่างกว้างขวางถึง 2,000 ตารางเมตร ใหญ่เท่าห้างสรรพสินค้าเลยทีเดียว ห้องประชุมใหญ่สามารถบรรจุคนได้ถึง 300 กว่าคน รวมทั้งมีห้องประชุมเล็กอีกจำนวนมากที่สมาชิกสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย บริษัทตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ถนนใหญ่ ไม่อยู่ในซอย ไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้า เพียงแค่ขับรถบนถนนลาดพร้าว ถนนสายหลักก็จะเห็นบริษัท Masterpiece ( MLV )ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น พร้อมที่จอดรถฟรี กว้างขวาง 
         4.เจ้าของกิจการเคยบริหารงานให้แก่บริษัทอื่น และเคยสร้างยอดขายหลายพันล้านบาทให้แก่บริษัทนั้น ซึ่งไม่ต้องมีการลองผิดลองถูกในการบริหารงานเพราะมีประสบการณ์มากมายสารพัด นี่คือ จุดแข็งของบริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น( MLV ) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบบริษัทอื่นมากมาย   

ธุรกิจออนไลน์,วิธีทำธุรกิจออนไลน์,รายได้เสริม,รายได้พิเศษ,งานผ่านเน็ต,อาชีพเสริม,งานเสริม
ธุรกิจออนไลน์,วิธีทำธุรกิจออนไลน์,รายได้เสริม,รายได้พิเศษ,งานผ่านเน็ต,อาชีพเสริม,งานเสริม
ธุรกิจออนไลน์,วิธีทำธุรกิจออนไลน์,รายได้เสริม,รายได้พิเศษ,งานผ่านเน็ต,อาชีพเสริม,งานเสริม
ธุรกิจออนไลน์,วิธีทำธุรกิจออนไลน์,รายได้เสริม,รายได้พิเศษ,งานผ่านเน็ต,อาชีพเสริม,งานเสริม
ธุรกิจออนไลน์,วิธีทำธุรกิจออนไลน์,รายได้เสริม,รายได้พิเศษ,งานผ่านเน็ต,อาชีพเสริม,งานเสริม
ธุรกิจออนไลน์,วิธีทำธุรกิจออนไลน์,รายได้เสริม,รายได้พิเศษ,งานผ่านเน็ต,อาชีพเสริม,งานเสริม
ลดน้ําหนัก,ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,ลดหน้าท้อง,ลดพุง,ลดต้นแขน,ลดต้นขา,คาโรไลน์,Caroline
Pacio,ดีท็อก,ดีท็อกซ์,ดีท็อก ลำไส้,ดีท็อกซ์ ลำไส้,ผลิตภัณฑ์ ดีท็อก,พาซีโอ้
Pacio,ดีท็อก,ดีท็อกซ์,ดีท็อก ลำไส้,ดีท็อกซ์ ลำไส้,ผลิตภัณฑ์ ดีท็อก,พาซีโอ้
MyFood,ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,ลดพุง,ลดหน้า
MyFood Meal Replacement,ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน
MyFood,ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,ลดหน้าท้อง,ล
MyFood Meal Replacement,ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,ลดหน้าท้อง
Luthina,ต้อเนื้อ,ต้อลม,ต้อกระจก,ต้อหิน,วุ้นในตา,ตาแห้ง,บำรุงสายตา,ลูธินา
Luthina,ต้อเนื้อ,ต้อลม,ต้อกระจก,ต้อหิน,วุ้นในตา,ตาแห้ง,บำรุงสายตา,ลูธินา
OSTO,ข้อเสื่อม,เข่าเสื่อม,โรคข้อเข่าเสื่อม,บำรุงกระดูก,ปวดกระดูก,ปวดหลัง,ปวดเอว,โรคข้อเสื่อม
Setini,ผมร่วง,ผมบาง,บำรุงผม,บำรุงเส้นผม,ศีรษะล้าน,หัวล้าน,เซตินี่,ผมสลวย,เงางาม
Setini,ผมร่วง,ผมบาง,บำรุงผม,บำรุงเส้นผม,ศีรษะล้าน,หัวล้าน,เซตินี่,ผมสลวย,เงางาม
กระชับจุดซ่อนเร้น,ตกขาว,ฟิต,กระชับ,ปวดประจำเดือน,กระชับทรวงอก,Helena,เฮเลน่า,ผลิตภัณฑ์ผู้หญิง
กระชับจุดซ่อนเร้น,ตกขาว,ฟิต,กระชับ,ปวดประจำเดือน,กระชับทรวงอก,Helena,เฮเลน่า,ผลิตภัณฑ์ผู้หญิง
Livaral,โรคตับ,ตับอักเสบ,ไขมันพอกตับ,ล้า
Livaral,โรคตับ,ตับอักเสบ,ไขมันพอกตับ,ล้างสารพิษตับ
Vigory,วิโกรี่,มะเร็ง,เบาหวาน,ความดัน,ภูมิแพ้,ตับ,โรคตับ,บำรุงหัวใจ,ไต,หอบหืด
Vigory,วิโกรี่,มะเร็ง,เบาหวาน,ความดัน,ภูมิแพ้,ตับ,โรคตับ,บำรุงหัวใจ,ไต,หอบหืด
Bacotide,บำรุงสมอง,สมอง,ความจำ,ฟื้นฟูความจำ,ประสาท,สมาธิ
Bacotide,บำรุงสมอง,สมอง,ความจำ,ฟื้นฟูความจำ,ประสาท,สมาธิ
MyFood,ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,ลดหน้าท้อง,ล
ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,คาโรไลน์,Caroline.g

© ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,ดีท็อกซ์ ลำไส้,ดีท็อกซ์ ตับ,ดีท็อกซ์ เลือด,ดีท็อกซ์ น้ำเหลือง,สเต็มเซลล์,STEM CELL,คอลลาเจน,สายตา,หัวใจ,เส้นผม,บำรุงผม,ผิวขาว,ผิวกระจ่างใส,ผิวขาวใส,ลดริ้วรอย,ลดจุดด่างดำ