top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียน

ธุรกิจออนไลน์

         ปัจจุบัน Internet เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับวิถีชีวิตของคนทั่วโลก Internet ทำให้คุณติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการสื่อสารรูปแบบเดิมๆ นอกจากนี้ Internet ยังเปิดโอกาสให้คุณได้เลื่อกซื้อสินค้า จับจ่ายใช้สอย หยิบเงินออกจากกระเป๋าได้ง่ายขึ้น สามารถหาซื้อสินค้าที่คุณต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา และจากทั่วทุกมุมโลก แต่ Internet ยังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญ สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว เพราะคุณสามารถสร้างธุรกิจบนโลก Internet ได้ด้วย ไม่ใช่แค่เช่าพื้นที่ และเปิดหน้าร้านแบบเดิมๆ เพียงอย่างเดียวจึงทำให้ทุกวันนี้ ธุรกิจออนไลน์ แพร่หลายเป็นอย่างมาก เพราะ Internet ได้ทลายข้อจำกัดบางอย่างของ ธุรกิจออฟไลน์ หรือธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ เช่น คุณสามารถโชว์สินค้าที่หน้า Website ได้อย่างไม่จำกัด ต่างจากร้านของคุณซึ่งมีพื้นที่จำกัด

ธุรกิจออนไลน์ มีข้อดีอย่างไรบ้าง

 1.ทำการค้าออนไลน์ หรือ ธุรกิจออนไลน์ มีความอิสระ ไร้พรมแดน มากกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ             ตลาดของ ธุรกิจออนไลน์ กว้างใหญ่กว่ามาก  2.ลูกค้าบนอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าของเราได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความประสงค์ของ       ลูกค้า จึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ของคนที่ทำ ธุรกิจออนไลน์ ได้ดีทีเดียว  3.มีต้นทุนในการเปิดเว็บไซต์เพื่อทำ ธุรกิจออนไลน์ นำเอาสินค้ามาขายบนร้านค้าออนไลน์ ซึ่ง             ต้นทุนไม่แพงเกินไป บางเว็บไซต์ก็เปิดโอกาสให้เปิดร้าน    ค้าออนไลน์ ฟรี จึงทำให้ผู้ที่มีความ         ประสงค์จะทำ ธุรกิจออนไลน์ ค้าขายบนอินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งที่มีความประสงค์จะสร้าง รายได้เสริม หรือ รายได้พิเศษ ก็สามารถกระทำได้ง่ายจริงๆ  4.ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือเช่าพื้นที่ขาย ก็สามารถขายของได้ หากเป็นสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราก็ต้องเสียเงินเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านค้าและนำเอาสินค้ามาวางขายในร้านนั้น แต่สมัยปัจจุบัน               เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก อินเตอร์เน็ตมีให้ใช้ทั่วประเทศแทบทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้     ใครๆก็สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อทำ ธุรกิจออนไลน์ ได้ง่ายๆ ขอเพียงใช้อินเตอร์เน็ตได้  5.มีความสะดวกสบายในการทำ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องเช่าพื้นที่เพื่อทำการเปิดร้านค้า ไม่ต้องเดิน     ทางไปพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า ปัจจุบันคนส่วนมากเล่นอินเตอร์เน็ตกันเป็นส่วนใหญ่         เสมือนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยซ้ำ ดังนั้นเป็นแนวทางที่จะประกอบธุรกิจบน     อินเตอร์เน็ต หรือ ธุรกิจออนไลน์ นั่นเอง

 6.เพิ่มโอกาสทางการตลาด โอกาสในการทำตลาดบนอินเตอร์เน็ตย่อมมีมากกว่าวิธีการเปิดร้านค้า       ทั่วไปอย่างแน่นอน ผู้คนจากทั่วโลกสามารถค้าขายกันได้สะดวกสบาย ลูกค้าจากประเทศหนึ่งก็         สามารถซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตจากอีกประเทศหนึ่งได้ เรียกได้ว่าสามารถซื้อขายกันได้ทั่ว       โลกเลยทีเดียว นี่คือ ธุรกิจออนไลน์ ที่ใครๆ ก็ทำได้ แม้แต่ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า พนักงานประจำ ข้าราชการ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถทำ ธุรกิจออนไลน์  ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่เราต้องการได้แบบสบายๆ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้คนทำ ธุรกิจออนไลน์ กันจำนวนมาก นักเรียน นักศึกษา พนักงานประจำ จำนวนมาก สามารถสร้างรายได้โดยที่ตนเองยังเรียน หรือพนักงานประจำก็สามารถทำ ธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้าง รายได้เสริม หรือ รายได้พิเศษ ได้ง่ายๆ  7.ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพนักงานก็สามารถขายได้ หากเป็นการเปิดร้านค้าทั่วไปที่มีหน้าร้านมีการนำ       เอาสินค้ามาวางจำหน่ายเหมือนที่เราเห็นทั่วไป ก็จะมี พนักงานเฝ้าร้านค้า ทำให้เกิดต้นทุนในการดำเนินการ ขายได้หรือขายไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานแน่นอน แต่หากเป็นการทำ ธุรกิจออนไลน์  สามารถลดต้นทุนสารพัด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านค้า รวมทั้งค่าจ้างพนักงานประจำร้านค้านั้นๆ  แต่ ธุรกิจออนไลน์ เพียงแค่คุณ    เปิดเว็บไซต์ หรือสร้างแฟนเพจ สร้างบล็อค เพื่อนำเสนอรายละเอียดสินค้าที่ต้องการขาย ในการทำ ธุรกิจออนไลน์ เพียงแค่คุณโปรโมทเว็บไซต์ หรือ แฟนเพจ บางคนอาจจะสร้างบล็อค ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคล แล้วก็ทำการโปรโมทเว็บไซต์ให้คนเข้ามาดูรายละเอียดสินค้านั้นๆ ลูกค้าก็จะสั่งซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลก  8.เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าอะไร เขาก็จะค้นหาสินค้า       ที่ต้องการจะซื้อผ่านSearch Engine เช่น Google,Yahoo,Bing เป็นต้น ลูกค้าก็จะได้สินค้าตรงตามความต้องการของเขาง่ายๆ ผู้ประกอบการ ธุรกิจออนไลน์ ก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  9.ลูกค้าสามารถรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลย การค้าขายออนไลน์ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไป         พบปะผู้ประกอบการ ธุรกิจออนไลน์ เพียงแค่คลิกสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ และโอนเงินผ่าน                 ระบบอินเตอร์เน็ต เจ้าของ ร้านค้าออนไลน์ หรือผู้ประกอบการ ธุรกิจออนไลน์ ก็จะจัดส่งสินค้ามาถึงมือลูกค้า ทำให้สะดวกสบายทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย 10.สามารถวัดผล เก็บสถิติ และวิเคราะห์การขายได้

11.สามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุย ให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเทคโนโลยี              ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ทำให้มีเครื่องมือสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย มีทั้งฟรี และเสียเงิน แม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละขั้วโลกก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย ยิ่งทำให้อำนวยความสะดวกในการทำ ธุรกิจออนไลน์ กระทำได้ง่ายๆ และประหยัด อีกด้วย 12.การชำระเงินมีความสะดวก สบาย และทันสมัยโดยผ่าน ระบบออนไลน์,บัตรเครดิต,บัตรเดบิต การ     ทำ ธุรกิจออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบปะกันเพื่อทำการชำระค่าสินค้า เพียงแค่โอนเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ ก็จะสามารถกระทำได้ง่ายๆ ทำให้วิธีการทำ ธุรกิจออนไลน์ มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 13.ดูแลจัดการง่าย การจัดการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบนโลกอินเตอร์เน็ต หรือ ธุรกิจออนไลน์            สามารถควบคุมดูแลได้ง่ายกว่าการเปิดร้านค้า ซึ่งการเปิดร้านค้าโดยเช่าพื้นที่ ทำให้มีข้อจำกัด      สารพัด ปัญหาสารพัด รวมทั้งค่าใช้จ่ายก็มากมายสารพัด เช่นกัน 14.สามารถทำคนเดียวได้แบบสบายๆ การทำ ธุรกิจออนไลน์ หากเป็นการประกอบธุรกิจที่ยังไม่             เติบโตมากนักก็สามารถทำธุรกิจคนเดียวได้ ไม่ต้องไปคอยปิดเปิดร้านค้า ไม่ต้องดูแลเรื่องระบบ       ความปลอดภัยของร้านค้า ธุรกิจออนไลน์ เพียงแค่ซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น 15.ลดความเสียง ต่อการถูกโจรกรรม และจากภัยธรรมชาติ ในการประกอบธุรกิจบนโลกอินเตอร์เน็ต      หรือ ธุรกิจออนไลน์ หากมีสินค้าก็สามารถนำมาจัดเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักอาศัยก็ได้ 16.สามารถทำได้ทั้งแบบสต๊อคสินค้า หรือ ไม่สต๊อคสินค้า ในการทำ ธุรกิจออนไลน์ มีความสะดวก        สบายหลายประการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งในเรื่องของสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการ              ธุรกิจออนไลน์ อาจจะเลือกสต็อคหรือไม่สต็อคสินค้า ก็ได้ 17.สามารถขายสินค้าได้ทุกแบบ ทุกอย่าง ทุกชนิด เดี๋ยวนี้มีการสั่งอาหารออนไลน์เกิดขึ้นแล้ว หรือ        แม้แต่ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดส่งดอกไม้ก็ยังสามารถทำเป็น ธุรกิจออนไลน์ ได้เช่นเดียวกัน 18.สามารถรองรับลูกค้าได้ทั่วทุกมุมโลก คนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงสินค้า ปัจจุบันผู้คนจากทั่วโลก     ใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อสาร แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็สามารถเชื่อต่ออินเตอร์เน็ตและ                   ใช้Application ต่างๆเพื่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก จึงทำให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจออนไลน์ ได้นำเอามาเป็นเครื่องมือในการประกอบ ธุรกิจออนไลน์ ให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ลูกค้าจากทั่วโลกก็สามารถซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น 19.สังคมปัจจุบันผู้คนใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงเป็นการ              สะดวก รวดเร็ว ที่ลูกค้าจะเข้าถึงข้อมูลสินค้า และบริษัท ทำให้การสร้างแบรนด์ สร้างชื่อเสียงให้        แก่บริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ตลอดไปจนถึงการทำธุรกิจ ที่คุณสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองบนโลก ออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน หรือเวลาในการสร้างมากนัก ด้วยเหตุผลดีๆ เหล่านี้จึงทำให้ ธุรกิจออนไลน์ สามารถตอบโจทย์ และทำลายข้อจำกัดในการทำธุรกิจ ที่ธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำได้  โดยในวันนี้ KKOnline ก็ได้เห็นถึงข้อดีของการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ จึงอยากแนะนำให้คุณได้รู้จัก ธุรกิจออนไลน์ ที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับคุณอย่างมหาศาล เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังสนใจการทำ ธุรกิจแบบออนไลน์
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ตลอดไปจนถึงการทำธุรกิจ ที่คุณสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองบนโลก ออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน หรือเวลาในการสร้างมากนัก ด้วยเหตุผลดีๆ เหล่านี้จึงทำให้ ธุรกิจออนไลน์ สามารถตอบโจทย์ และทำลายข้อจำกัดในการทำธุรกิจ ที่ธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำได้ โดยในวันนี้ KKOnline ก็ได้เห็นถึงข้อดีของการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ จึงอยากแนะนำให้คุณได้รู้จัก ธุรกิจออนไลน์ ที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับคุณอย่างมหาศาล เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังสนใจการทำ ธุรกิจแบบออนไลน์

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหลังจากสมาชิกทำ ธุรกิจออนไลน์          สังคมปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญและใช้อินเตอร์เน็ตเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวัน จึงทำให้ภาคธุรกิจในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ ธุรกิจออนไลน์ เพราะการทำ ธุรกิจออนไลน์ สามารถกระจายข่าวสารได้เร็วมากกว่าวิธีการทำตลาดโดยวิธีอื่นๆ นอกจากนั้นการทำ ธุรกิจออนไลน์ ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์อย่างมาก กล่าวคือทำให้สังคมรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์กระทำได้ง่าย เสมือนหนึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทโดยตรง มีผลทำให้กิจการของบริษัทเติบโตได้รวดเร็วกว่าวิธีการทำการตลาดแบบอื่นๆ

ธุรกิจออนไลน์ มีผลดีต่อการทำตลาดแบบออฟไลน์ ได้อย่างไร?           ธุรกิจออนไลน์ มีผลทำให้สมาชิกที่ทำการตลาดแบบออฟไลน์ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น จากเดิมผู้บริโภคไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จักสินค้า ไม่เคยรู้จักบริษัทมาก่อน ทำให้การทำการตลาดแบบออฟไลน์ทำได้ยาก ต้องใช้เวลานานในการสร้างความเชื่อถือที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ และซื้อสินค้า ตลอดจนการสมัครสมาชิกเพื่อร่วมธุรกิจกับบริษัท แต่หลังจากการทำ ธุรกิจออนไลน์ แล้ว ประชาชนทั่วไปซึ่งปกติก็ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว ก็จะพบเห็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัทบนโลกอินเตอร์เน็ต เช่น โซเซียลเน็ตเวิร์ค,เว็บไซต์ ต่างๆ ที่สมาชิกที่ทำ ธุรกิจออนไลน์ สร้างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ตลอดจนสมาชิกโพสต์โฆษณาไว้ตามเว็บบอร์ด ต่างๆ อีกด้วย เมื่อลูกค้าพบเห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัทมาก่อน สมาชิกที่่ทำธุรกิจแบบออฟไลน์ที่ออกไปพบปะผู้มุ่งหวังหรือลูกค้า ก็จะสามารถปิดการขายได้ง่ายกว่าเดิม เพราะลูกค้าทราบข้อมูลมาก่อนแล้ว นั่นเอง

การขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบการสร้างรายได้ที่ง่ายที่สุด และเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างมากในปัจจุบัน โดยเว็บไซต์ขายสินค้า ออนไลน์ ที่พบเห็นและเป็นที่พูดถึงบ่อยๆ ที่เป็นเว็บไซต์สำหรับการขายของออนไลน์ที่คนทั่วโลกเลือกใช้ในการขายสินค้า หรือซื้อสินค้า ที่สร้างรายได้ให้กับผู้ขายมากมาย ดังนั้นการทำ ธุรกิจ ออนไลน์ อย่างการสร้างเว็บขายสินค้านับว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับคุณแน่นอน โดยการสร้างเว็บขายสินค้าคุณสามารถทำได้สองแบบ คือการทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าโดยให้ผู้อื่นมาลงทุนฝากขายบนหน้าเว็บของคุณหรือการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าเป็นของตัวเอง และการสร้างร้านค้าเพื่อฝากขายตามเว็บไซต์ที่เป็นตลาดกลางโดยไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนในการโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น
การขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบการสร้างรายได้ที่ง่ายที่สุด และเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างมากในปัจจุบัน โดยเว็บไซต์ขายสินค้า ออนไลน์ ที่พบเห็นและเป็นที่พูดถึงบ่อยๆ ที่เป็นเว็บไซต์สำหรับการขายของออนไลน์ที่คนทั่วโลกเลือกใช้ในการขายสินค้า หรือซื้อสินค้า ที่สร้างรายได้ให้กับผู้ขายมากมาย ดังนั้นการทำ ธุรกิจ ออนไลน์ อย่างการสร้างเว็บขายสินค้านับว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับคุณแน่นอน โดยการสร้างเว็บขายสินค้าคุณสามารถทำได้สองแบบ คือการทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าโดยให้ผู้อื่นมาลงทุนฝากขายบนหน้าเว็บของคุณหรือการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าเป็นของตัวเอง และการสร้างร้านค้าเพื่อฝากขายตามเว็บไซต์ที่เป็นตลาดกลางโดยไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนในการโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น

สิ่งที่ทีมงานที่ร่วมงานกับเราจะได้รับจากการเรียนรู้วิธีทำ ธุรกิจออนไลน์            ทุกคนที่ลงทุนทำธุรกิจอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน แต่ด้วยข้อจำกัดของแต่ละคนแตกต่างกันไป เช่น ทำงานประจำ,เรียนหนังสือ,บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ไม่เก่ง,ขี้อาย,มีเพื่อนน้อย เป็นต้น แต่หลังจากเข้าร่วมงานกับเรา ได้เรียนเกี่ยวกับวิธีทำ ธุรกิจออนไลน์ แล้ว ปัญหาต่างๆ แทบจะหมดไปเพราะโปรแกรมที่ท่าน ที่ร่วมงานกับเราจะได้รับนั้น ทำงานแทนแบบอัตโนมัติเกือบ 100 % ซึ่งสิ่งที่ทีมงานที่ร่วมงานกับเราจะได้รับ ดังนี้          1.โปรแกรมโพสต์LINE แบบอัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรมจะส่งข้อมูลไปหาเพื่อนที่มีอยู่บนไลน์ทุกคนทั้ง การส่งข้อมูลไปหาทุกคนรายบุคคลแบบอัตโนมัติ,โพสต์ข้อความโฆษณาลงบนไทม์ไลน์และกลุ่มแบบอัตโนมัติ,โพสต์ข้อความ โฆษณาลงบนLINE@(ไลน์แอด)แบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็น   โปรแกรมที่มีใช้เฉพาะในทีมงานของเรา เท่านั้น ไม่มีขายที่แห่งใดทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทีมงานของเราเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงทั้งหมดจากการทำ ธุรกิจออนไลน์ โดยตรง          2.โปรแกรมโพสต์Facebook ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ที่มีจำหน่ายทั่วไปอย่างแน่นอน เป็นโปรแกรมที่เขียนจากประสบการณ์จริงของการทำ ธุรกิจออนไลน์ โดยตรง ความสามารถของโปรแกรม เช่น เพิ่มเพื่อนให้อัตโนมัติ โดยสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้,หากลุ่มเป้าหมายให้อัตโนมัติ,แชร์ข้อมูลโฆษณาให้อัตโนมัติ,กดไลค์(LIKE)เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนอัตโนมัติ และความสามารถอื่นๆ ที่ทีมงานของเราได้พัฒนาโปรแกรมให้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย ยังไม่มีใครสร้างโปรแกรมแบบนี้ได้ มีที่นี่ที่เดียว เท่านั้น          3.โปรแกรมโพสต์ข้อความโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆ แบบอัตโนมัติ เป็นการโปรโมทสินค้า โปรโมทธุรกิจ ให้คนทั่วไปรู้จักให้มากที่สุด โปรแกรมนี้ช่วยทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google ได้อีกด้วย

เว็บไซต์เหมาะสำหรับการทำ ธุรกิจออนไลน์ และถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะมาช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับ ธุรกิจออนไลน์ ของคุณ ส่วนเนื้อหาที่จะต้องแสดงในเว็บไซต์จะเน้นหนักไปในการให้ข้อมูลของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อบอกว่าธุรกิจของคุณคืออะไร ทำอะไร ขายอะไร ใครเป็นเจ้าของ รูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นแบบไหน และสามารถติดต่อกับคุณได้ในช่องทางไหนบ้าง เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักกับธุรกิจของคุณ ที่ไม่เน้นการขายสินค้า แต่จะเน้นให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจในรูปแบบธุรกิจของคุณมากที่สุด โดยวิธีที่จะทำให้การสร้างเว็บพีอาร์ น่าสนใจคือการเพิ่มเติมเนื้อหาที่ให้ความรู้ กับผู้ที่เข้ามาอ่าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไป หรือความรู้เกี่ยวกับสินค้าของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกัน
เว็บไซต์เหมาะสำหรับการทำ ธุรกิจออนไลน์ และถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะมาช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับ ธุรกิจออนไลน์ ของคุณ ส่วนเนื้อหาที่จะต้องแสดงในเว็บไซต์จะเน้นหนักไปในการให้ข้อมูลของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อบอกว่าธุรกิจของคุณคืออะไร ทำอะไร ขายอะไร ใครเป็นเจ้าของ รูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นแบบไหน และสามารถติดต่อกับคุณได้ในช่องทางไหนบ้าง เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักกับธุรกิจของคุณ ที่ไม่เน้นการขายสินค้า แต่จะเน้นให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจในรูปแบบธุรกิจของคุณมากที่สุด โดยวิธีที่จะทำให้การสร้างเว็บพีอาร์ น่าสนใจคือการเพิ่มเติมเนื้อหาที่ให้ความรู้ กับผู้ที่เข้ามาอ่าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไป หรือความรู้เกี่ยวกับสินค้าของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกัน

         4.แนะนำการสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆ เพียงแค่ท่านที่เป็นทีมงานของเรามีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ก็สามารถมีเว็บไซต์เพื่อนำเอามาใช้ในการทำ ธุรกิจ  ออนไลน์ แบบมืออาชีพได้ 5.แนะนำการทำ SEO(Search Engine Optimization)เพื่อให้เว็บไซต์ที่สร้างตามข้อ 4 ติดอันดับของการค้นหาข้อมูลบนSearch Engine ต่างๆ เช่น   Google,Bing,Yahoo เป็นต้น

         หลังจากที่สมาชิกที่ตัดสินใจร่วมงานกับทีมงานเราแล้ว และได้เรียนรู้วิธีการทำ ธุรกิจออนไลน์ แล้ว เสมือนหนึ่งเป็นการสร้างวิชาชีพที่สามารถนำเอาใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งผู้สอนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ ธุรกิจออนไลน์ มากกว่า 10 ปี ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็สุดแท้แต่ ทุกสาขาอาชีพ ทั้งพ่อค้า แม่ค้า นักเรียน นักศึกษา พนักงานประจำ ข้าราชการ สามารถทำได้หมด เพียงแค่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาเท่านั้น ก็สามารถสร้างอาชีพ สร้างธุรกิจ เป็นของตนเองได้จริง ซึ่งเรามีผลงานที่พิสูจน์ได้จริง ดังนั้น หากท่านอยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการ "โม้"ใส่กัน แต่เราคือของจริง ที่ท่านสามารถพิสูจน์ได้จริง เราไม่ใช่ประเภทขี้โม้ แต่เราพิสูจน์ได้จริงทั้งหมด

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page