ค้นหา

เอนไซม์ มีประโยชน์ต่อ สุขภาพ และความงาม หลายโรครักษาหายด้วย เอนไซม์ นั่นคือ Nutrigen Orange ดีที่สุด

Multi Enzyme เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ผิวขาวใส สุขภาพดี

เอนไซม์ คืออะไรกันแน่     Enzyme คือ กลุ่มโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในปฎิกิริยาชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืช คน หรือ สัตว์ เอนไซม์ มีหน้าที่ในการเร่งปฎิกิริยาต่างๆ     เอนไซม์ หรือ โมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อใช้ในขบวนการย่อยและเผาผลาญอาหาร ซึ่งร่างกายมนุษย์เรา ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากขาด เอนไซม์ ร่างกายมนุษย์เราๆ ท่านๆ สามารถสร้างโมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูงนี้ได้เอง และสามารถรับ เอนไซม์ จากภายนอกโดยการรับประทานอาหารสด อาหารสดในที่นี้หมายถึง อาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงด้วยความร้อน ทั้งนี้เนื่องจากว่าการปรุงอาหารด้วยความร้อนจนสุกโดยผ่านกระบวนการปรุงด้วยความร้อนจะเป็นการทำลาย เอนไซม์ ไปโดยปริยายหรือด้วยความไม่รู้นั่นเอง อีกทั้งเมื่ออายุคนเรามากขึ้นร่างกายจะผลิต Enzyme ลดน้อยลงเรื่อยๆและเมื่อได้รับ เอนไซม์ ที่ไม่เพียงพอต่อการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป ก็จะทำให้เกิดการหมักหมม บูดเน่าของอาหารตกค้างอยู่ภายในร่างกาย ซึ่งเป็นบ่อเกิดของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก หลายต่อหลายโรคก็จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะร่างกายอ่อนแรงด้วยเพราะสารพิษต่างๆ เมื่อนั้นแหละโรคร้ายต่างๆตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้น Enzyme มีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมาก เรียกได้ว่าความเป็นความตายก็ เอนไซม์ นี่แหละ แล้วเราๆ ท่านๆ จะไม่คิดทำให้ร่างกายมี enzyme ช่วยให้ร่างกายของท่านดีขึ้นกว่าเดิมล่ะ? ขออนุญาตแนะนำ เอนไซม์ ที่ดีที่สุด นั่นคือ Nutrigen Orange Multi Enzyme เป็น เอนไซม์ ที่ดีที่สุดในโลก
เอนไซม์ คืออะไรกันแน่ Enzyme คือ กลุ่มโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในปฎิกิริยาชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืช คน หรือ สัตว์ เอนไซม์ มีหน้าที่ในการเร่งปฎิกิริยาต่างๆ เอนไซม์ หรือ โมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อใช้ในขบวนการย่อยและเผาผลาญอาหาร ซึ่งร่างกายมนุษย์เรา ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากขาด เอนไซม์ ร่างกายมนุษย์เราๆ ท่านๆ สามารถสร้างโมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูงนี้ได้เอง และสามารถรับ เอนไซม์ จากภายนอกโดยการรับประทานอาหารสด อาหารสดในที่นี้หมายถึง อาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงด้วยความร้อน ทั้งนี้เนื่องจากว่าการปรุงอาหารด้วยความร้อนจนสุกโดยผ่านกระบวนการปรุงด้วยความร้อนจะเป็นการทำลาย เอนไซม์ ไปโดยปริยายหรือด้วยความไม่รู้นั่นเอง อีกทั้งเมื่ออายุคนเรามากขึ้นร่างกายจะผลิต Enzyme ลดน้อยลงเรื่อยๆและเมื่อได้รับ เอนไซม์ ที่ไม่เพียงพอต่อการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป ก็จะทำให้เกิดการหมักหมม บูดเน่าของอาหารตกค้างอยู่ภายในร่างกาย ซึ่งเป็นบ่อเกิดของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก หลายต่อหลายโรคก็จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะร่างกายอ่อนแรงด้วยเพราะสารพิษต่างๆ เมื่อนั้นแหละโรคร้ายต่างๆตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้น Enzyme มีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมาก เรียกได้ว่าความเป็นความตายก็ เอนไซม์ นี่แหละ แล้วเราๆ ท่านๆ จะไม่คิดทำให้ร่างกายมี enzyme ช่วยให้ร่างกายของท่านดีขึ้นกว่าเดิมล่ะ? ขออนุญาตแนะนำ เอนไซม์ ที่ดีที่สุด นั่นคือ Nutrigen Orange Multi Enzyme เป็น เอนไซม์ ที่ดีที่สุดในโลก

เอนไซม์ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว มะเร็ง เบาหวาน ความดัน ดีขึ้นจริงหรือไม่?

         Enzyme เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ในปฎิกิริยาชีวเคมีของพืช คน สัตว์ มีหน้าที่เร่งปฎิกิริยาต่างๆ มีพลังงานสูงเพื่อใช้ในการย่อย เผาผลาญอาหาร ท่านทราบหรือไม่ว่าร่างกายมนุษย์เรานั้น ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากขาด เอนไซม์ มาถึงตรงนี้ท่านคงสงสัยแล้วใช่ไหมว่า แท้ที่จริง Enzyme คืออะไรกันแน่ คำก็ เอนไซม์ สองคำก็ Enzyme ต่อไปนี้เรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่า 

Enzyme เป็นกลุ่มโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในปฎิกิริยาชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อย่างเราๆ พืช หรือแม้กระทั่งสัตว์ ซึ่ง เอนไซม์ มีหน้าที่ในการเร่งปฎิกิริยาต่างๆ โดย Enzyme หรือโมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูงตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อใช้ในการย่อยและเผาผลาญอาหาร ทั้งนี้ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากขาด เอนไซม์ ท่านทราบหรือไม่ว่าร่างกายมนุษย์อย่างเราๆ นี่แหละสามารถสร้างโมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูงนี้ได้เอง รวมทั้งสามารถรับ Enzyme จากภายนอกได้โดยการรับประทานอาหารสด(หมายถึง อาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงโดยใช้ความร้อน)ทั้งนี้เนื่องจากว่าในการปรุงอาหารให้สุกโดยผ่านกระบวนการความร้อนจะเป็นการทำลาย เอนไซม์ ไปโดยปริยายหรือด้วยความไม่รู้นั่นเอง รวมทั้งเมื่อมนุษย์เราอายุมากขึ้น เราก็ทราบกันดีแล้วว่าอะไรต่อมิอะไรในร่างกายของเราย่อมเสื่อมลงตามอายุขัยของแต่ละคน ดังนั้นร่างกายก็จะผลิต Enzyme ลดน้อยลงเรื่อยๆ และเมื่อได้รับ เอนไซม์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่ต้องย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป ก็ทำให้เกิดการหมักหมม บูดเน่า ของอาหารที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกาย ในร่างกายเราก็จะมีสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายซึ่งเป็นบ่อเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง โรคร้ายต่างๆ ก็จะถามหาอย่างแน่นอน

         การเสริม Enzyme สดจากพืช วิธีนี้เป็นการสกัด เอนไซม์ สดจากพืชเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร  ซึ่งความสำคัญของ Enzyme เราได้แบ่งออกเป็นหัวข้อให้เห็นพอสังเขป ดังนี้          1. เอนไซม์ จะเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาเคมีในทุกๆ เซลล์ของร่างกายมนุษย์เราซึ่งมีมากกว่า 60 ล้านล้านเซลล์ ซึ่งถือว่าเยอะมาก แต่ Enzyme ช่วยได้ดีจริง          2. เรื่องเกี่ยวกับ การหายใจ การย่อยอาหาร การเจริญเติบโต การคิดและการนอนก็ต้องพึ่งพาอาศัย เอนไซม์ ทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัย Enzyme ทั้งสิ้น เอนไซม์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่สุดของร่างกายมนุษย์เรา          3. ถ้าร่างกายของมนุษย์เราขาด Enzyme ชีวิตย่อมอยู่ไม่ได้ ขออนุญาตยกตัวอย่าง เช่น การทำปฎิกิริยาเคมีสร้างภูมิเพื่อต่อต้านเชื้อโรคเข้ามาจู่โจมร่างกายเรา ถ้าทำได้โดยไม่มี เอนไซม์ ต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เชื้อโรคทำลายเราจนสิ้นเสียก่อน          4. ถ้ามี เอนไซม์ สมบูรณ์ ภูมิต้านทานในร่างกายเราจะเกิดขึ้นทันทีภายใน 1 นาทีแรกที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรา ดังนั้นมนุษย์เราจะขาด Enzyme ไม่ได้จริง พูดกันตรงๆ ก็คือ ชีวิตมนุษย์เราจะขาด เอนไซม์ ไม่ได้อย่างเด็ดขาด ชีวิตจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มี Enzyme นั่นเอง          จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับ Enzyme มายาวนานมากในระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาทำให้วงการแพทย์ตื่นตัวและให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับประโบชน์ของ เอนไซม์ ในการป้องกันและทำเป็นยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ ทั้งนี้รวมไปถึงการยับยั้งการทำงานของ Enzyme บางอย่างที่ทำ ให้เกิดประโยชน์ในการไปรักษาอาการของโรคต่างๆ ได้ และอนาคตข้างหน้าอีกไม่นาน โมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูง หรือที่เราเรียกกันว่า เอนไซม์ จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในวงการแพทย์ในการป้องกัน บำบัดรักษาโรคภัยต่างๆ มากมายชนิดที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว 

Enzyme เพื่อชีวิตที่ยืนยาว สุขภาพดี          บางท่านอาจเคยได้ยินน้ำหมักชีวภาพมาบ้างแล้ว น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำหมักพลังเอนไซม์ เป็นน้ำหมักที่เกิดจากการหมักดองของผลไม้เป็นเวลานานหลายๆ ปีขึ้นไป จนกระทั่งเกิดเป็นโมเลกุลอินทรีย์ของสารอาหารและ Enzyme ในรูปของสารละลายครบตามหลักโภชนาการ 5 หมู่อาหารหลัก ซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์เรา ช่วยในการฟื้นฟูบำบัดและป้องกันสุขภาพ ทั้งนี้การบริโภคน้ำหมักชีวภาพนี้มิได้เพิ่งค้นพบ โดยตามประวัติในพระไตรปิฎกพบว่าน้ำหมักดองเป็นโอสถรักษา หรือบางคนเรียก น้ำขูดมูตรเน่า หรือ น้ำอมตา หรือบางท่านเข้าไปว่าเป็น น้ำยาอายุว้ฒนะ ในการช่วยดูแลสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์เรา ทั้งนี้จากข้อมูลที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าตามหนังสือต่างๆ พบว่าการบริโภคน้ำหมักชีวภาพพลัง เอนไซม์ นี้ ควรเป็นน้ำหมักที่มีอายุอย่างน้อย 6 ปี เพื่อให้โมเลกุลของสารอาหารไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโน วิตามิน เกลือแร่และออกซิเจนอยู่ในรูปสารละลายที่สมบูรณ์ และมีขนาดเล็กเพียงพอที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันที ลดการเกิดปฎิกิริยาที่ก่อให้เกิดเซลล์ผิดปกติ เช่น เซลล์มะเร็ง ส่งผลให้เซลล์มะเร็งฝ่อตัวหรือสลายไปในที่สุด ตลอดจนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาว เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย และช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนให้เป็นปกติ          อนึ่ง ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพพลัง เอนไซม์ บำบัด นั้นเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างภูมิปัญหาพื้นบ้านกับความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งทำให้การหมักเกิดอย่างสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุด โดยก่อให้เกิดความคำนึงถึงทั้งในด้านวัตถุดิบ สัดส่วนวัตถุดิบต่างๆ ในการหมัก ระยะเวลาการหมัก รวมไปถึงกรรมวิธีการหมักที่สะอาด ปลอดภัยทำให้ได้สารอาหารที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค