top of page

Sapp Spark อาหารพืซ

                                                                                       Sapp Spark  Amino Innovation นวัตกรรม อะมิโนบำรุงพืซ
                                                                               อาหารพืช ลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับคน และสิ่งแวดล้อม

 

         แซฟ สปาร์ค (Sapp Spark) อาหารพืซ นวัตกรรม อะมิโนบำรุงพืซ ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ช่วยให้ได้ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรง สามารถนำไปผสมกับปุ๋ยเคมี,ยาคุมวัชพืช หรือ ยากำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ ไม่มีสารเคมีตกค้างในดิน เนื่องจากเป็นสารอินทรีย แซฟ สปาร์ค " Sapp Spark "อาหารพืช ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี (ลดต้นทุนการผลิต)

         Sapp Spark  เป็นสารอาหารพืซจากธรรมชาติ  ที่ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Chelation) เพื่อสร้างโมเลกุลสารชนิดใหม่ที่มีประสิธิภาพในการเสริมฤทธิ์ และเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการดูดซึมสารอาหาร  สำหรับพืซทุกชนิด เป็นสารอาหารที่สามารถ ละลายน้ำได้ดี พืซดูดซึมไปใช้งานได้ทันที  ไม่ต้องรอการสังเคราะห์แสง

Sapp Spark อาหารสำหรับพืช ประกอบด้วย สารอินทรีสังเคราะห์จากธรรมชาติ 100%
         Sapp Spark อาหารสำหรับพืช มี โพแทสเซียม ฮิวเมท (Potassium Humate)โพแทสเซียม ฮิวเมท (Potassium Humate) คือ สารสกัดเข้มข้นจาก ฮิวมัส (Humus) สารอินทรีย์ซึ่งเกิดจากการย่อยสลาย อินทรียวัตถุนานเป็นล้านปี  เป็นสารปรับปรุงที่สกัดจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ดังนี้

         1.ช่วยปรุงธาตุอาหารในดินที่มีอยู่แล้ว ให้อยู่ในรูปที่พืซนำไปใช้ได้ง่าย
         2.ช่วยจับแร่ธาตุต่างๆ เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน  แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืซอย่างช้าๆ
         3.ช่วยระบบรากแข็งแรง  กระตุ้นแผ่กระจายตัวของราก
         4.ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน  เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน  เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
         5.ปรับปรุงโครงสร้างดินที่เหนียวแน่นแข็ง  ให้ร่วนซุย  ระบายน้ำและอากาศได้ดี  ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำในดิน
         6.เป็นสารธรรมชาติ 100%  ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และพืซ เมื่อสลายตัวจะปล่อย ธาตุไนโตรเจน  กำมะถัน  และธาตุอาหารเสริมให้แก่พืซอย่างช้าๆ
         7.ลดความเครียดของพืซ  ที่เกิดจากธาตุอาหารไม่สมดุล  แร่ธาตุเป็นพิษ  ขาดน้ำหรืออากาศ ร้อนจัด หนาวจัด
         8.เมื่อผสมราด รดลงวัสดุเพาะชำ ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าสมบูรณ์ แข็งแรง
         9.เพิ่มอัตราการหายใจ  เพิ่มการสังเคราะห์แสง  กระตุ้นให้พืซดูดซึมน้ำ เพิ่มการไหลเวียนภายในเซลล์พืซ
       10.ช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์และขยายขนาดเซลล์  ขยายขนาดเร็ว ดอกใหญ่ ผลใหญ่ เพิ่มปริมาณผลผลิต
       11.สามารถละลายน้ำได้ดี  เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับระบบหัวน้ำหยด หรือระบบหัวฉีด โดยไม่อุดตันหัวพ่น
       12.สามารถผสม กับปุ๋ยเคมี ยาคลุมวัชพืซ ยากำจัดวัชพืซ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้
       13.ไม่มีสารตกค้างในดิน  เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์  จึงลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี (ลดค่าใช้จ่าย)

Sapp Spark นวัตกรรม อะมิโนบำรุงพืซ

                                                              Sapp Spark อาหารพืช มี สาหร่ายทะเล (Seaweed Extract) 
         สาหร่ายทะเล (Seaweed Extract)  เป็นสารสกัดธรรมชาติ  จากสาหร่ายทะเล  อุดมไปด้วย แร่ธาตุ วิตามิน และสารอาหารจำนวนมาก ธาตุอาหารที่มากที่สุดคือ โพแทสเซียม ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส รองลงมาได้แก่ ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

 

Sapp Sparkมีคุณสมบัติ
         1.ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืซ
         2.ช่วยกระตุ้นการแตกยอด แตกกิ่ง
         3.ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนักให้กับ พืซไร่ พืซสวน ทุกชนิด
         4.มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง  ช่วยให้พืซดูดซึมสารอาหารต่างๆ ได้ดี
         5.ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืซ มีธาตุอาหารรอง ครบถ้วน
         6.ช่วยให้พืซมีภูมิต้านทานโรค  ทนทานต่อสภาวะเครียดของอากาศ (ความแห้งแล้ง - หนาวเย็น)
         7.ช่วยลดการเข้าทำลายของแมลง
         8.มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน ช่วยบำรุงดิน

คิเลท อิดีทีเอ  คืออะไร
         สารคีเลต  เป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาโครงสร้างโมเลกุล ที่มีคุณสมบัติในการรวมตัวกับธาตุอาหาร
ที่มีประจุบวก เช่น เหล็ก,สังกะสี,ทองแดง,แมงกานีส เป็นต้น  สารคีเลต ละลายน้ำได้ดี  พืซสามารถดูดซึมผ่านราก หรือ ใบ ได้ง่าย นำสารอาหารไปใช้ได้ทันที

คิเลท อิดีทีเอ  ที่มีอยู่ใน  Sapp Spark อาหารพืช มีคุณสมบัติ
         1. เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืซ
         2. เพิ่มกรดอะมิโน  ให้แก่พืซ
         3. เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารทางปากใบ
         4. ช่วยพาธาตุอาหารเข้าสู่พืซได้ง่ายขึ้น  พืซสามารถนำธุาตอาหารไปใช้ได้เร็วขึ้น
         5. ช่วยแก้ปัญหาการตกตะกอน  และการสูญเสียธาตุอาหารเสริม ทางดิน

         Sapp Spark อาหารสำหรับพืช มี กรดอะมิโนรวม เข้มข้น สกัดจากโปรตีนปลาทะเล กรดอะมิโน  เป็นสารประกอบที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด (ตั้งแต่จุลินทรีย์-พืซ-สัตว์-มนุษย์) กรดอะมิโนมีความสำคัญต่อกระบวนการทางชีวภาพของพืซทั้งทางตรง และทางอ้อม
 

คุณสมบัติ Sapp Spark " แซฟ สปาร์ค "
         1. เร่งการเจริญเติบโตใทุกระยะ ของพืซได้ทุกชนิด
         2.ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ ขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืซ เพิ่มน้ำหนักผล

         3. เร่งใบเขียว เร่งราก แตกยอด ขยายกอ เร่งสีดอก และผล
         4. ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล
         5. ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืซ
         6. กระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืซ ส่งผลต่อการซ่อมแซมโครงสร้างพืซ
         7. เพิ่มภูมิต้านทานโรค และ แมลง ช่วยลดภาวะเครียดในพืซ กรณีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
         8. ปรุบปรุงคุณภาพดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืซ
         9. จุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดี พืซสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
       10.ควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืซ บังคับการเปิด-ปิด ปากใบของพืซ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ ในต้นพืซ

Sapp Spark รีวิว

ประโยชน์ของ Sapp Spark " แซฟ สปาร์ค "อาหารสำหรับพืช
         - เพิ่มปริมาณการขยายตัวของ เซลล์พืซ  พืซเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ และ โตเร็ว
         - รากพืซแผ่ขยายตัวเร็ว  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมธาตุอาหาร
         - เพิ่มความแข็งแรงของผนังเซลล์ และ โครงสร้างพืซ
         - ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศได้ดี
         -เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของพืซตามธรรมขาติ  และ เพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์
         - เพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสร  เพิ่มการติดดอก
         - ลดอัตราการหลุดร่วงของช่อดอก และผล
         - เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำตาล เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มขนาด เพิ่มรสชาติ ของ ผลผลิต
         - ช่วยปรับสมดุลการเกิด-ปิดของปากใบ  เพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืซ
         - ช่วยปรับสภาพดิน ดินร่วนซุย


หมายเหตุ :
SAPP SPARK #2  เสริมการเจริญเติบโต
นวัตกรรม อาหารเสริมเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด🥦🍅🥕 
สูตรเข้มข้น🧐🤩
มีองค์ประกอบและธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ🥳 เติบโตเร็วทันใจ😘 
ไม่ต้องง้อหรือรอสังเคราะห์แสง🎉🎉🎉
ลองเลย "SAPP SPARK สูตร2"


SAPP SAPARK #3  บำรุงดอก เพิ่มผลผลิต
นวัตกรรมอาหารเสริมบำรุงดอกเพิ่มผลผลิต😎 เพิ่มน้ำหนัก🥳 กระตุ้นการลงหัว🤯
(สำหรับพืชบนดิน&ใต้ดิน)🌾 ดีต่อพืชทุกชนิดสูตรเข้มข้นพิเศษ🧬 มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชครบถ้วน 🫒🌽🫑🍠🍍
ลองเลย "SAPP SAPARK สูตร3"


SAPP SPARK 4 อาหารพืชทางดินสูตรเข้มข้น ชนิดเกล็ด
🤩 นวัตกรรมอาหารสำหรับบำรุงพืช🫶 อะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช🌾 ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
😘 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติมากมายเพิ่มการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชทุกชนิด ปรับความสมดุลในดิน ขยายรากได้ดี
ลองเลยอาหารพืชทางดินสูตรเข้มข้น
"SAPP SPARK 4"✨✨✨


วิธีใช้ Sapp Spark " แซฟ สปาร์ค " : ฉีดพ่นเป็นละอองฝอยบางๆ กับพืซ

วิธีผสม Sapp Spark " แซฟ สปาร์ค " (Mixing melhod)
         ชนิดพืช ปริมาณการใช้
              -พืชสวนครัว,ดอกไม้,ไม้ประดับ 1/2 ช้อนตวง/น้ำ 20 ลิตร
              -พืชไร่,พืชผล,ข้าว,ไม้ยืนต้น 1  ช้อนตวง/น้ำ 20 ลิตร
              -เห็ด 1/4 ช้อนตวง/น้ำ 40 ลิตร


วิธีเก็บรักษา Sapp Spark "แซฟ สปาร์ค
"
ปิดซองให้สนิท ห้ามเปียกน้ำหรือโดนความชื้น"

ราคาสมาชิก   395  บาท
(ราคานี้ ราคา Sapp Spark #1)

ราคาขาย        550  บาท

คะแนน             50  PV

Sapp Spark แซฟ สปาร์ค อาหารพืซ นวัตกรรมอะมิโนบำรุงพืซ พืซโตเร็ว สมบูรณ์ แข็งแรง ผลดก ลดต้นทุนการผลิต
Sapp Spark แซฟ สปาร์ค อาหารพืซ นวัตกรรมอะมิโนบำรุงพืซ พืซโตเร็ว สมบูรณ์ แข็งแรง ผลดก ลดต้นทุนการผลิต

Our Clients

bottom of page