top of page

เอนไซม์ (Enzyme)มีความสำคัญอย่างไร?
         ความสำคัญของ เอนไซม์ แยกได้เป็นหัวข้อให้เห็นพอสังเขป ดังนี้
         - เอนไซม์ (Enzyme)จะเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาเคมีในทุกๆ เซลล์ของร่างกายเรา ทั้งนี้มีมากกว่า 60 ล้านล้านเซลล์ 
         - เอนไซม์ (Enzyme)มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ การย่อยอาหาร ตลอดจนการเจริญเติบโต แม้แต่การคิด รวมทั้งการนอนล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัย เอนไซม์ ทั้งสิ้น
         - เอนไซม์ (Enzyme)มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมาก กล่าวคือ ถ้าร่างกายเราขาด เอนไซม์ ชีวิตย่อมอยู่ไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น การทำปฎิกิริยาเคมีสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคเข้ามาจู่โจมร่างกาย ถ้าทำโดยไม่มี
เอนไซม์ ต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือน เชื้อโรคทำลายเราจนสิ้นเสียก่อน
         - ถ้าร่างกายเรามี เอนไซม์ สมบูรณ์ ภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นทันทีภายในหนึ่งนาทีแรกที่เชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกาย

         จากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เอนไซม์ มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เราอย่างมาก สำคัญถึงขั้นที่ว่าร่างกายเราจะขาด เอนไซม์ ไม่ได้ หากขาด เอนไซม์ (Enzyme)ชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้ พูดง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ ก็คือไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเอง ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญต่อ เอนไซม์ ให้มากๆ ที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือ เมื่อมนุษย์เรามีอายุมากขึ้น ร่างกายจะผลิต เอนไซม์ (Enzyme)ลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่เมื่อได้รับ เอนไซม์ ไม่เพียงพอต่อการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะทำให้เกิดการหมักหมม บูดเน่า ของอาหารตกค้างอยู่ภายในร่างกายเรา ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายมาทำร้ายสุขภาพของเรา ตามที่กล่าวมาข้างต้นว่าเมื่อมนุษย์เราอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิต เอนไซม์ (Enzyme)ลดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้น ควรเป็นอย่างยิ่งต้องเสริม เอนไซม์ เข้าสู่ร่างกายเป็นประจำเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยง่ายๆ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งนี้ เอนไซม์ ที่ดีจริง ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์จนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ PDR ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น นั่นหมายความว่า Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)เป็น เอนไซม์ ที่ดีจริง ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ดีจริง
         
         จากการศึกษาค้นคว้า เอนไซม์ ( Enzyme )กันมาในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้วงการแพทย์ตื่นตัว และให้ความสนใจประโยชน์ของ เอนไซม์ ในการป้องกันและทำเป็นยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ รวมไปถึงการยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์ (Enzyme)
บางอย่างที่ทำให้ เอนไซม์ เกิดประโยชน์ในการไปรักษาอาการของโรคต่างๆ ได้ดี ในอนาคตข้างหน้า โมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูงหรือ เอนไซม์ นั้นจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในวงการแพทย์ในการป้องกันบำบัดรักษาโรคภัยต่างๆ 

 

Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)
         ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ เอนไซม์ มีวางจำหน่ายมากมายหลายชนิด แต่มีเพียง Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)หนึ่งเดียว ยี่ห้อเดียว ผลิตภัณฑ์เดียว เท่านั้น ที่ได้รับการตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ PDR ประจำปี 2018 ที่แพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้อ้างอิงในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย นั่นหมายความว่า นี่คือ เอนไซม์ ที่ดีที่สุดในโลก หนึ่งเดียวในโลก Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)เป็น เอนไซม์ สกัดบริสุทธิ์ในรูปแบบผงไลโปโซม ที่สามารถดูดซึมผ่านใต้ลิ้น ร่างกายของเราสามารถนำเอา เอนไซม์ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)ช่วยส่งเสริมระบบการย่อยสารอาหาร และการนำไปใช้ระดับเซลล์ของร่างกาย
         Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)ประกอบด้วย เอนไซม์ (Enzyme)สกัดบริสุทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 10 ชนิด จึงทำให้เราทราบปริมาณที่แม่นยำในการรับประทาน โดยได้รับการค้นคว้าวิจัยมามากกว่า 10 ปี โดยถูกพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบผงไลโปโซมเทใต้ลิ้น หมายความว่า ในการรับประทานผลิตภัณฑ์ เอนไซม์ Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)นี้ง่ายๆ เพียงคุณฉีกซอง เอนไซม์ เทลงใต้ลิ้น เท่านั้น เอนไซม์ ก็จะถูกดูดซึมผ่าเส้นเลือดที่ใต้ลิ้นของคุณ ร่างกายก็จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมด ทำให้การบริโภคง่ายและสะดวก รสชาติอร่อย ตลอดจนมีราคาในการบริโภคต่อวันที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภค Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)

 

วิธีรับประทาน Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)
         - หากคุณเป็นผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพทั่วไป ให้ทานวันละ 1 ซอง หลังจากตื่นนอน
         - หากคุณเป็นผู้ป่วย ต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วย แนะนำให้ทาน 1 ซอง หลังจากตื่นนอนตอนเช้า และ รับประทาน 1 ซอง ก่อนเข้านอน

 

ขนาดบรรจุ : Multi Enzyme 1 กล่อง บรรจุ 10 ซอง ( 1 ซอง น้ำหนักสุทธิ 2 กรัม x 10 Sachets)

 

อย.10-3-33859-1-0002

 

ราคาสินค้า Nutrigen Orange เอนไซม์

 

ราคา        650 บาท

เอนไซม์ ที่ดีที่สุด หนึ่งเดียวในโลกคือ Nutrigen Orange เท่านั้น เห็นผลลัพธ์จริง

฿650.00ราคา
 • Nutrigen Orange (นูทริเจน ออเรนจ์)
           เอนไซม์ เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดต้อง Nutrigen Orange Multi Enzyme เท่านั้น ทั้งนี้ Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือPDR ประจำปี 2018 ซึ่ง PDR เป็นหนังสือที่แพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้อ้างอิงในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกี่ยวกับ เอนไซม์ หนึ่งเดียวในโลก หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือระดับโลกที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ PDR ซึ่งเป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากๆ ที่แพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้อ้างอิงในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย นั่นหมายความว่า Nutrigen Orange Multi Enzyme ( นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์ )ต้องดีจริง ต้องให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริง จึงทำให้ Nutrigen Orange ได้รับการยอมรับระดับโลกแบบนี้

   

           เอนไซม์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าต้อง Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)
           ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับ เอนไซม์ (Enzyme)แท้ที่จริงคืออะไรกันแน่ เอนไซม์ เป็นโปรตีนซึ่งทำหน้าที่ในปฎิกิริยาชีวเคมีของพืช คน สัตว์ โดยมีหน้าที่เร่งปฎิกิริยาต่างๆ มีพลังงานสูงเพื่อใช้ในการย่อย เผาผลาญอาหาร เอนไซม์ มีความสำคัญมาก สำคัญถึงขนาดที่ว่าร่างกายมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากขาด เอนไซม์ คำก็ เอนไซม์ สองคำ ก็ เอนไซม์ แท้ที่จริง เอนไซม์
  คืออะไรกันแน่ 

   

  เอนไซม์ (Enzyme) ก็คือ กลุ่มโปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในปฎิกิริยาชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืช คน หรือสัตว์ ทั้งนี้ เอนไซม์ มีหน้าที่ในการเร่งปฎิกิริยาต่างๆ นั่นเอง ตามที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้น เอนไซม์ เพื่อใช้ในการย่อยรวมทั้งเผาผลาญอาหาร เอนไซม์ มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์อย่างมากเพราะร่างกายมนุษย์จะขาด เอนไซม์ (Enzyme)ไม่ได้เด็ดขาด ร่างกายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากเราขาด เอนไซม์ โดยปกติร่างกายของเราๆ ท่านๆ ทุกคน สามารถสร้างโมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูงนี้ได้เอง ตลอดจนสามารถรับ เอนไซม์ (Enzyme)จากภายนอกโดยที่เรารับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน
  ของเรานี่เอง แต่ต้องเป็นอาหารสด หมายความว่า อาหารที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการปรุงที่ใช้ความร้อน ทั้งนี้เนื่องจากว่าการปรุงอาหารให้สุกโดยผ่านกระบวนการความร้อนนั้นจะเป็นการทำลาย เอนไซม์ ไปโดยปริยายหรือโดยที่เราไม่รู้นั่นเอง เมื่อมนุษย์เราอายุมากขึ้น ร่างกายของเราก็จะผลิต เอนไซม์ น้อยลงเรื่อยๆ แต่หากเมื่อร่างกายได้รับ เอนไซม์ (Enzyme)ไม่เพียงพอต่อการการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันนั้น ผลเสียก็คือทำให้ร่างกายของเราหมักหมม บูดเน่า ของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นบ่อเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอีกด้วย

           เอนไซม์ มนุษย์เราสามารถเสริมได้โดยวิธีธรรมชาติ นั่นคือ การเสริม เอนไซม์ (Enzyme)จากพืชโดยเป็นการสกัด เอนไซม์ สดๆ จากพืชซึ่งก็จะมีกรรมวิธีขั้นตอนต่างๆ ยุ่งยากมากมาย ทั้งนี้เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร ในการสกัด เอนไซม์ สดๆ จากพืชนับได้ว่าทำให้เกิดความยุ่งยากมาก และต้องมีกรรมวิธีที่สะอาด ถูกต้อง จึงจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ขออนุญาตแนะนำวิธีเสริม เอนไซม์ โดยวิธีที่ง่ายที่สุดดีที่สุด นั่นคือ รับประทาน Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)จากบริษัท Masterpiece Life Vision จำกัด ดีที่สุด เป็น เอนไซม์ ( Enzyme )หนึ่งเดียวในโลก กับ เอนไซม์ สกัดบริสุทธิ์ในรูปแบบผงไลโปโซม ที่สามารถดูดซึมผ่านใต้ลิ้นของเราง่ายๆ Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)ช่วยส่งเสริมระบบการย่อยสารอาหาร ตลอดจนร่างกายสามารถนำเอา เอนไซม์ นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายในระดับเซลล์ของร่างกายกันเลยทีเดียว

bottom of page