เอนไซม์ (Enzyme)มีความสำคัญอย่างไร?
         ความสำคัญของ เอนไซม์ แยกได้เป็นหัวข้อให้เห็นพอสังเขป ดังนี้
         - เอนไซม์ (Enzyme)จะเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาเคมีในทุกๆ เซลล์ของร่างกายเรา ทั้งนี้มีมากกว่า 60 ล้านล้านเซลล์ 
         - เอนไซม์ (Enzyme)มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ การย่อยอาหาร ตลอดจนการเจริญเติบโต แม้แต่การคิด รวมทั้งการนอนล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัย เอนไซม์ ทั้งสิ้น
         - เอนไซม์ (Enzyme)มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมาก กล่าวคือ ถ้าร่างกายเราขาด เอนไซม์ ชีวิตย่อมอยู่ไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น การทำปฎิกิริยาเคมีสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคเข้ามาจู่โจมร่างกาย ถ้าทำโดยไม่มี
เอนไซม์ ต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือน เชื้อโรคทำลายเราจนสิ้นเสียก่อน
         - ถ้าร่างกายเรามี เอนไซม์ สมบูรณ์ ภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นทันทีภายในหนึ่งนาทีแรกที่เชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกาย

         จากข้อความดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เอนไซม์ มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เราอย่างมาก สำคัญถึงขั้นที่ว่าร่างกายเราจะขาด เอนไซม์ ไม่ได้ หากขาด เอนไซม์ (Enzyme)ชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้ พูดง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ ก็คือไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเอง ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญต่อ เอนไซม์ ให้มากๆ ที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือ เมื่อมนุษย์เรามีอายุมากขึ้น ร่างกายจะผลิต เอนไซม์ (Enzyme)ลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่เมื่อได้รับ เอนไซม์ ไม่เพียงพอต่อการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะทำให้เกิดการหมักหมม บูดเน่า ของอาหารตกค้างอยู่ภายในร่างกายเรา ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายมาทำร้ายสุขภาพของเรา ตามที่กล่าวมาข้างต้นว่าเมื่อมนุษย์เราอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิต เอนไซม์ (Enzyme)ลดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้น ควรเป็นอย่างยิ่งต้องเสริม เอนไซม์ เข้าสู่ร่างกายเป็นประจำเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยง่ายๆ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งนี้ เอนไซม์ ที่ดีจริง ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์จนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ PDR ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น นั่นหมายความว่า Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)เป็น เอนไซม์ ที่ดีจริง ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ดีจริง
         
         จากการศึกษาค้นคว้า เอนไซม์ ( Enzyme )กันมาในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้วงการแพทย์ตื่นตัว และให้ความสนใจประโยชน์ของ เอนไซม์ ในการป้องกันและทำเป็นยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ รวมไปถึงการยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์ (Enzyme)
บางอย่างที่ทำให้ เอนไซม์ เกิดประโยชน์ในการไปรักษาอาการของโรคต่างๆ ได้ดี ในอนาคตข้างหน้า โมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูงหรือ เอนไซม์ นั้นจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในวงการแพทย์ในการป้องกันบำบัดรักษาโรคภัยต่างๆ 

 

Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)
         ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ เอนไซม์ มีวางจำหน่ายมากมายหลายชนิด แต่มีเพียง Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)หนึ่งเดียว ยี่ห้อเดียว ผลิตภัณฑ์เดียว เท่านั้น ที่ได้รับการตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ PDR ประจำปี 2018 ที่แพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้อ้างอิงในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย นั่นหมายความว่า นี่คือ เอนไซม์ ที่ดีที่สุดในโลก หนึ่งเดียวในโลก Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)เป็น เอนไซม์ สกัดบริสุทธิ์ในรูปแบบผงไลโปโซม ที่สามารถดูดซึมผ่านใต้ลิ้น ร่างกายของเราสามารถนำเอา เอนไซม์ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์)ช่วยส่งเสริมระบบการย่อยสารอาหาร และการนำไปใช้ระดับเซลล์ของร่างกาย