SOJUNG "โซจัง"น้ำมันสนเข็มแดง นำเข้าจากประเทศเกาหลี ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่บริษัท Amwish Unitech "แอมวิช ยูนิเทค" เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์นำเข้าและจัดจำหน่ายเกี่ยวกับสารสกัด น้ำมันสนเข็มแดง ในประเทศไทย เท่านั้น 
         หากคุณเป็นผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้่ สถานที่แห่งหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องแวะชมนั่นคือ สถานที่จำหน่าย น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งเป็นของรัฐบาลเกาหลีใต้ โดยตรง สถานที่แห่งนั้นจะมีการตรวจสุขภาพของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมฟรีด้วย จากที่ได้สังเกตุผู้ที่เข้าตรวจสุขภาพนั้นพบว่าทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับไขมันในหลอดเลือด ปัญหาเกี่ยวกับ
หลอดเลือดสำคัญและอันตรายมาก แนะนำให้รับประทาน SOJUNG " โซจัง "น้ำมันสนเข็มแดง

 

SOJUNG " โซจัง "ผลิตภัณฑ์ น้ำมันสนเข็มแดง เหมาะกับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
         - อาการ ชาปลายมือ ชาปลายเท้า ที่เป็นปัญหากับคุณมานานแสนนาน แนะนำให้รับประทา