ค้นหา

ไม่อยากเจ็บป่วย ทาน เอนไซม์

เอนไซม์ ช่วยให้ชีวิตมนุษย์ดำรงอยู่ได้

เอนไซม์ มีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หากขาด เอนไซม์

         ชีวิตของมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ถ้าขาด Enzyme เนื่องจาก เอนไซม์ เป็นตัวช่วยย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็ก ถูกดูดซึมผ่านลำไส้เข้ากระแสโลหิต ไปสร้างกล้ามเนื้อ "ผลิตฮอร์โมน" สร้างระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ เอนไซม์ ควรจะถือว่าสำคัญกว่า ก๊าซออกซิเจน ที่สิ่งมีชีวิตใช้หายใจ เนื่องจากชีวิตมนุษย์ที่ปราศจาก Enzyme จะไม่สามารถอยู่ได้ แต่หากอากาศสำหรับหายใจสำคัญที่สุด แต่แท้ที่จริงเป็นความสำคัญในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากก๊าซออกซิเจนที่เราต้องใช้หายใจเกิดจากปฎิกิริยาเคมีในพืชใบเขียวซึ่งผลิต เอนไซม์ เป็นตัวเร่งโดยเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนโดยมีแสงแดดเป็นตัวช่วย

         ถ้า  Enzyme ในร่างกายมีมากพอเพียง มนุษย์อาจอายุยืนถึง 120 ปี เพราะเซลล์ในร่างกายสามารถแบ่งตัวได้ตามกำหนดเวลา ถ้า เอนไซม์ ในร่างกายมีระดับต่ำ โอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เกิดได้ง่ายมาก ซึ่งถ้าหากสุขภาพที่เป็นปกติ คือปฎิกิริยาเคมีของ เอนไซม์ ที่บูรณาการเข้าด้วยกันอย่างมีระบบจึงทำให้ทุกเซลล์ของร่างกายดำเนินไปอย่างเป็นปกติ เช่นกัน

ตัวอย่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เอนไซม์ ( Enzyme )บางส่วนเท่านั้น

ทำไมต้องเป็น Nutrigen Orange Multi Enzyme ครั้งแรกในโลกกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอนไซม์ ที่มีสูงถึง 17 ชนิด ผสานเอนไซม์สกัดบริสุทธิ์ในรูปแบบผงไลโปโซม เทใต้ลิ้นเพราะเป็น Nano-Liposome นวัตกรรมนำส่งสารอาหารเข้าสู่เซลล์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย - เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม ร่างกายนำไปใช้ได้มากกว่า - ไม่ต้องใช้อุณหภูมิของน้ำอุ่นกระตุ้นให้แตกตัว เพราะใช้กระบวนการผลิต Bio Tech Extraction Enzyme เอนไซม์ ที่ผลิตด้วยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ - ผ่านกระบวนการสกัดที่ทันสมัย - ทุกกระบวนการอยู่ในการควบคุมของนักวิทยาศาสตร์ - สามารถระบุปริมาณ Enzyme ได้อย่างชัดเจน - เอนไซม์ ในผลิตภัณฑ์มีความคงตัวสูง - เพราะไม่เกิดการเจริญของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เอนไซม์ ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เฮาเวลล์ เขาได้กล่าวว่า ร่างกายของเรามีแหล่งพลังงานจาก เอนไซม์ (Enzyme)มาตั้งแต่แรกเกิด เปรียบเสมือนกับแบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่เมื่อใช้ไประยะหนึ่งแล้วแบตเตอรี่ดังกล่าวก็จะหมดอายุหรือหมดพลังไป ร่างกายของมนุษย์เราก็เช่นกัน เมื่อเราใช้แหล่งพลังงานเหล่านั้นจาก เอนไซม์ ( Enzyme )ไปมากเท่าไหร่ชีวิตของมนุษย์เราก็สั้นมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ(ดร.เอ็ดเวิร์ด เฮาเวลล์)ยังค้นพบว่าคุณภาพชีวิตตลอดจนระดับพลังงานในร่างกายของเรานั้นจะขึ้นอยู่กับ เอนไซม์ (Enzyme) ทั้งนี้หากร่างกายมีปริมาณของ เอนไซม์ (Enzyme)น้อยก็จะทำให้ร่างกายเรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอีกด้วยประมาณว่า 80 % ที่ร่างกายมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับโรคต่างๆในร่างกายของเรานั้น ล้วนมีสาเหตุมาจากร่างกายของมนุษย์เรานั้น ไม่สามารถย่อยอาหารได้ดี ตลอดจนมีผลต่อด้านอื่นๆ อีก กล่าวคือนอกจากที่กล่าวมานั้น มีผลต่อสารปนเปื้อนในอาหารบางอย่างก็จะถูกดูดซึมเข้าไปด้วย ผลลัพธ์ที่ตามมาแน่ๆ คือ คุณจะเกิดอาการเจ็บป่วย ร่างกายคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรค มีปัญหาต่อสุขภาพแน่ๆ ดังนั้น ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง เอนไซม์ (Enzyme)เป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ เอนไซม์ ( Enzyme )โดยปกติร่างกายมนุษย์เราสามารถผลิตเองได้ แต่เมื่อมนุษย์เราอายุมากยิ่งขึ้น ร่างกายก็จะผลิต เอนไซม์ ( Enzyme )ลดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้น คุณควรเสริม เอนไซม์ (Enzyme)เข้าสู่ร่างกายเพื่อให้เรามีสุขภาพดี ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดี เราก็จะป่วยได้ง่ายๆ เพียงท่าน รับประทาน ผลิตภัณฑ์ Nutrigen Orange Multi Enzyme นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์ นี่คือ เอนไซม์ ระดับโลก ที่ได้รับการจดบันทึกในหนังสืออ้างอิงข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (PDR) นี่คือ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม จากบริษัท Masterpiece Life Vision จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ เอนไซม์ หนึ่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งเดียวในโลก ที่ได้รับการจดบันทึกในหนังสืออ้างอิงข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (PDR)
เอนไซม์ มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนแต่อยากมีอายุยืนยาว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งนี้ เอนไซม์ ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้มนุษย์ชีวิตที่ดี เอนไซม์ มีความสำคัญถึงขนาดที่ว่ามนุษย์หากขาด เอนไซม์ จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เอนไซม์ (Enzyme)นั้นเปรียบเสมือนกับสิ่งที่เป็นตัวจุดประกายของชีวิตในร่างกายมนุษย์เรา เพราะถ้าหากร่างกายมนุษย์เราขาด เอนไซม์ ร่างกายของเราก็จะไม่สามารถทำการย่อยอาหารตลอดจนดูดซึมสารอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ร่างกายโดยนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายเรา หากจะพูดกันตรงๆ ก็คือ ร่างกายของมนุษย์เราจะขาด เอนไซม์ ไม่ได้ หากขาด เอนไซม์ หรือไม่มี เอนไซม์ ในที่สุดก็ตายลง ดังนั้น เอนไซม์(Enzyme)เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาเคมีที่จะทำงานร่วมกับCo-Enzymes ทั้งนี้ Co-Enzymeในที่นี้ก็คือพวกวิตามิน รวมทั้งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยวิตามินและแร่ธาตุจะไม่สามารถกระตุ้นให้ทำงานได้หากไม่ได้ทำงานร่วมกับ เอนไซม์ (Enzyme) ดังนั้น เราควรให้ความสำคัญกับ เอนไซม์ ให้มากที่สุด แต่ประเด็นคือ ร่างกายมนุษย์เราจะผลิต เอนไซม์ ลดน้อยลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้น ควรทาน ผลิตภัณฑ์ เอนไซม์ อาหารเสริม จาก มาสเตอร์พีซ ด้วย
สิ่งที่ควรรูู้เกี่ยวกับ เอนไซม์ - สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสร้าง Enzyme ขึ้นมาใช้เองด้วยความสามารถในการผลิตที่แตกต่างกัน - เอนไซม์ เป็นตัวเร่งในการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ ทำให้ร่างกายได้ร้บสารอาหารที่มีคุณภาพ ถ้าย่อยได้ไม่ดี ถึงกินอาหารที่เปี่ยมไปด้วยสารอาหารก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นเพราะร่างกายไม่สามารถดูดซึมนำเอาสารอาหาร ที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายนั้นนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง แต่หากมี เอนไซม์ มีตัวช่วยย่อยก็จะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียว - Enzyme ควบคุมและเร่งปฎิกิริยาเคมีทุกชนิด ถ้าไม่มี เอนไซม์ ปฎิกิริยาเคมีจะเกิดช้าจนชีวิตไม่สามารถรอได้ - เอนไซม์ แต่ละชนิดมีหน้าที่เฉพาะตัวและทำปฎิกิริยาจำเพาะกับสารตั้งต้นที่ถูกกำหนดเท่านั้น Enzyme ชนิดย่อยแป้งจะไม่ย่อยโปรตีน เอนไซม์ชนิดย่อยไขมัน จะไม่ย่อยแป้ง - Enzyme ถูกทำลายโดยง่ายที่ความร้อนสูงเกิน 118 องศาฟาเรนไฮต์ จึงถือว่า เอนไซม์ นั้นเปราะบางมาก - การแช่แข็ง ไม่ทำลายความสามารถของ เอนไซม์ - การขาด Enzyme ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะไม่รักษาสุขภาพของตนเอง บางกรณีเกิดจากปัญหากรรมพันธุ์ - เอนไซม์ ที่มีระดับต่ำในร่างกายสัมพันธ์กับโรคของความเสื่อมต่างๆ ทั้งนี้ถ้า Enzyme มีระดับต่ำมาก โรคแห่งความเสื่อมต่างๆ ก็เกิดขึ้นมากเป็นเงาตามตัว

ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

© ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,ดีท็อกซ์ ลำไส้,ดีท็อกซ์ ตับ,ดีท็อกซ์ เลือด,ดีท็อกซ์ น้ำเหลือง,สเต็มเซลล์,STEM CELL,คอลลาเจน,สายตา,หัวใจ,เส้นผม,บำรุงผม,ผิวขาว,ผิวกระจ่างใส,ผิวขาวใส,ลดริ้วรอย,ลดจุดด่างดำ