top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียน

เข่าเสื่อม ข้อเสื่อม OSTO " ออสโต้ "ช่วยดูแลคุณเห็นผลลัพธ์ดีจริง

อัปเดตเมื่อ 13 พ.ค. 2562


เป็นอาการของโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง ทั้งนี้การทำงานของกระดูกข้อต่อและกระดูกบริเวณใกล้ข้อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้นตามลำดับ ในปัจจุบันสาเหตุของ เข่าเสื่อม ไม่ได้เกิดเฉพาะคนวัยสูงอายุเท่านั้นแต่ปัจจุบันพบคนที่เป็น เข่าเสื่อม ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ต่อไปนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงสาเหตุของ เข่าเสื่อม กันดังนี้

1. เข่าเสื่อม ในปัจจุบันมีผู้ป่วย โรคข้อเสื่อม ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป และพบจำนวนที่สูงมากในวัยชราโดยคนมีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะพบโรคนี้ร้อยละ 50 ในอายุที่ต่ำกว่า 45 ปี เป็นที่น่าสังเกตุว่าในเพศชายจะพบผู้ป่วยที่เป็น โรคเข่าเสื่อม มากกว่าเพศหญิงและมักเป็น โรคเข่าเสื่อม ในกลุ่มคนที่ชอบเล่นกีฬาหรือบางส่วนก็ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น แต่ในช่วงอายุมากกว่า 54 ปีขึ้นไปจะพบได้ในเพศหญิงสูงกว่าเพศชายที่มาจากสาเหตุของหญิงวัยทองที่ทำให้ กระดูกพรุน อย่างรวดเร็วด้วย นั่นเอง ทั้งนี้ผู้หญิงมักมีกิจวัตรที่อาจต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อย เช่น เข้าวัดทำบุญต่างๆ หรือแม้กระทั่งกับวิธีการนั่งกับพื้นที่ธรรมเนียมพื้นบ้านปฎิบัติกันทำให้การสึกกร่อนของข้อ นั่นเอง


2. โรคเข่าเสื่อม ในผู้ป่วยบางรายนั้นจะทราบสาเหตุของอาการ เข่าเสื่อม ของตนเองนั้น ในผู้ป่วยบางรายก็บอกไม่ได้ชัดเจน แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนโดยเฉพาะในคนไทย โรคเข่าเสื่อม น่าจะเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันที่ทำให้เกิดอาการ เข่าเสื่อม นั่นเอง รวมทั้งพฤติกรรมการงอเข่า เช่น นั่งยองๆ นั่งขีดสมาธิ หรือแม้กระทั่งนั่งพับเพียบ รวมทั้งการเดินขึ้น-ลงบันได เป็นต้น จะทำให้เกิดแรงกดดันที่ ข้อเข่า เป็นเหตุให้ผิวข้อเสื่อม นั่นเอง

3. เข่าเสื่อม เชื่อหรือไม่ว่าการที่เขาเสียรูปร่าง ไม่ว่าจะเป็น ขาเก เท้าแบน ขาโก่ง อาการดังกล่าวมีโอกาสเสียดสีและเสื่อมเร็วยิ่งมีมากขึ้นด้วย

4. โรคเข่าเสื่อม เกี่ยวเนื่องกับ โรคข้ออักเสบ เช่น โรคลูปัส รูมาตอยด์ รวมทั้งโรคที่มีความผิดปกติในกระดูก ไม่ว่าจะเป็น กระดูกติดเชื้อ โรคกระดูกน่วม จะเป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของ โรคเข่าเสื่อม

ใน โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ ข้ออักเสบติดเชื้อ เนื่องจากจะมี เอนไซม์ ที่มาย่อยชิ้นส่วนกระดูกอ่อน หรือเนื้อเยื่ออ่อนด้วย ซึ่งมีผลในการทำลายโครงสร้างของกระดูกอ่อนผิวข้อ


5. เข่าเสื่อม กับ อาชีพ เนื่องจากอาชีพบางอย่างที่ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนท่าการทำงานยังทำให้แรงผ่านเข่ามากผิดปกติ เช่น การใช้สว่านขุดเจาะถนน รวมทั้งนักวิ่ง ซึ่งพบว่าจะมีกระดูกที่อยู่ใต้ข้อต่อกระดูกอ่อนเกิดการแตกหักแบบเล็กๆ ผลการซ่อมแซมใหม่ทำให้กระดูกแข็งขึ้นตรงบางจุดที่มีการซ่อมแซม ทำให้การกระจายแรงแย่ลงไปเรื่อยๆ ทุกวันที่ทำงาน นั่นแสดงให้เห็นว่าอาชีพมีส่วนสำคัญที่ทำให้ ข้อเสื่อมเกิด โรคข้อเสื่อม ได้เช่นกัน ดังนั้น จึงไม่ควรมองข้ามเรื่องอาชีพที่มีส่วนสำคัญทำให้เกิด โรคข้อเข่าเสื่อม

6. โรคเข่าเสื่อม อาจมีสาเหตุมาจากการดำรงชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการอยู่ในอิริยาบทที่ใช้เข่ามาก ไม่ว่าจะเป็นการนั่งพับเพียบ นั่งยองๆ ขัดสมาธิ รวมทั้งการที่เราวิ่งนานๆ ตลอดจนการแบกของหนัก ซึ่งการปฎิบัติเช่นนั้นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ เข่าเสื่อม เร็วกว่าปกติได้เข่นกัน

7. เข่าเสื่อม มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง อ่อนแอลง ฝ่อเหี่ยว ลีบ ลักษณะเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุมาจากด้วยวัยที่มากขึ้น ตลอดจนความสามารถในการพยุงข้อเข่าลดลง ลักษณะดังกล่าวทำให้ เข่าเสื่อม หรือเสี่ยงต่ออาการ เข่าเสื่อม ได้เช่นกัน


8. โรคเข่าเสื่อม เกิดขึ้นกับ คนอ้วน อย่างแน่นอน เนื่องจากแรงกดที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากน้ำหนักตัวและการกระทำซ้ำๆ กันทุกวัน จึงทำให้ข้อที่รับน้ำหนักเป็น โรคข้อเสื่อม ได้เร็วกว่าปกติอย่างแน่นอน ตลอดจนการถือหรือหิ้วของหนัก เนื่องจากการหิ้วของหนักเกินไปเท่ากับไปเพิ่มน้ำหนักตัวที่กดทับลงไปยัง ข้อต่อเข่า นั่นเอง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรงบริเวณ ข้อเข่า รับน้ำหนักมากๆ การกระทำเช่นนั้นหนีไม่พ้นเรื่อง โรคเข่าเสื่อม อย่างแน่นอน

9. เข่าเสื่อม มีสาเหตุมาจากการได้รับบาดเจ็บที่ ข้อเข่า ไม่ว่าจะเป็นการหกล้มอาจทำให้เข่ากระแทกบ่อยๆ โดยไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ บางคนปล่อยให้อาการ ปวดเข่า หายไปเอง บางคนมีการบาดเจ็บที่เข่าจนเสียหายต่อ กระดูก กระดูกอ่อน เส้นเอ็น

กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ เข่า ซึ่งต่อมาก็มักจะทำให้เกิดเป็น โรคข้อเสื่อม เร็วกว่าเวลาอันควรด้วยซ้ำ

10. โรคเข่าเสื่อม มีสาเหตุมาจากโรคทางเมตาบอลิก ทำให้เกิด โรคข้อเสื่อม ได้เร็วกว่าคนทั่วไป เช่น โรควิลสัน ฮีโมโครมาโตซีส โรคเกาต์เทียม โรคเกาต์ รวมทั้งโรคข้อจากโอโครโนทีส ซึ่งจะพบว่ามีผลึกของกรดยูเรต ผลึกของแคลเซียมไพโรฟอสเฟต ผลึกฮีโมสิเคอรินทองแดง กรดโฮโมเจนทิสิทโพลีเมอร์ มาฝังตัวในกระดูกผิวข้อและมีผลทำให้เกิด โรคข้อเสื่อม ได้เช่นกัน

OSTO " ออสโต้ "ดูและ ระบบข้อต่อและกระดูก เป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างไรบ้าง          OSTO " ออสโต้ "อุดมไปด้วยคอลลาเจนเปปไทด์ไทพ์ทูและกระดูกอ่อนปลาฉลม ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนสำหรับหุ้มข้อกระดูกที่เสื่อมสภาพตามวัยของแต่ละคนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นั้น และยังสามารถช่วยยับยั้ง เอนไซม์ ที่สลายน้ำหล่อเลี้ยง ข้อ กระดูก รวมทั้งช่วยลดอาการ ปวดข้อ ปวดเข่า ที่ท่านต้องทนทุกข์ทรมานานมานาน บางคนเป็นมานานหลายปี ทั้งนี้เมื่อลดอาการ ปวดข้อ ก็จะทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นด้วย OSTO " ออสโต้ "ผสานคุณค่าของ C3G Complex สารสกัดจาก ขิงและขมิ้นซันที่มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบภายในร่างกายโดยเฉพาะ ข้อกระดูก OSTO " ออสโต้ "ยังประกอบด้วยสารสกัดจากเปลือกสนที่มีส่วนช่วยในการไหลเวียนของเลือดและเสริมการทำงานของส่วนประกอบอื่นๆ อย่างลงตัวจะสังเกตุเห็นได้ว่าอาการ ปวด จะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆและสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดียิ่งขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน
OSTO " ออสโต้ "กับ โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเมื่อมนุษย์เราอายุมากขึ้นร่างกายย่อมเสื่อมสภาพไปตามอายุที่มากขึ้นเช่นกัน อาการเสื่อมที่เรามักพบกันโดยทั่วไปในวัยสูงอายุนั่นคือ โรคข้อเข่าเสื่อม ทั้งนี้ โรคข้อเข่าเสื่อม นี้พบได้บ่อยกว่าโรคข้อชนิดอื่นๆ อยู่มาก เข่าเสื่อม นั้นในช่วงแรก สำหรับส่วนที่เป็น เข่าเสื่อม นั้นจะเป็นกระดูกอ่อนผิวข้อหมอนรองกระดูก เอ็นยึดข้อ และเอ็นปลายกล้ามเนื้อจะเป็นส่วนที่สึกหรอได้หรือเสื่อมเสียหายในระยะท้ายๆ ของโรคจึงมีการกัดกินไปถึงส่วนปลายกระดูกแข็งที่มีการสึกกร่อน มีส่วนที่บางลงและมีส่วนที่หนาตัวขึ้นจึงทำให้กระดูกขรุระไม่เรียบ

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเกี่ยวกับ เข่าเสื่อม ข้อเสื่อม ทำให้เกิดอาการ ปวดเข่า ปวดกระดูก ทำให้การดำรงชีวิตประจำเป็นไปด้วยความเจ็บปวดต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก แนะนำให้รับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า อาหารเสริม ชื่อ OSTO " ออสโต้ "ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมจาก บริษัท Masterpiece Life Vision จำกัด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ บำรุงกระดูก OSTO " ออสโต้ "ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ดีจริงและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จำนวนมาก อย่าปล่อยให้เรื่อง ข้อ มีปัญหาต่อการดำรงชีวิตประจำวันของท่านอย่างเด็ดขาดเพราะอาการของ โรคข้อเสื่อม นั้นทำให้เกิดอาการเจ็บปวดต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ ปวดเข่า ปวดกระดูก เข่าเสื่อม ข้อเสื่อม ต้อง OSTO " ออสโต้ "ผลิตภัณฑ์ บำรุงกระดูก จาก บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด ช่วยดูแลระบบข้อต่อและกระดูก เห็นผลลัพธ์ดีจริง

อย.10-1-06045-1-0075

วิธีรับประทาน OSTO " ออสโต้ " : วันละ 1 เม็ด ก่อนนอน


ขนาดบรรจุ : 20 เม็ด/กล่อง


ราคาสินค้า

ราคาขายปลีก  1,950 บาท

ราคาสมาชิก    1,250 บาท

คะแนน               200 PV


ดู 49 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page