เอนไซม์ มีคุณสมบัติทางยาอย่างน่าอัศจรรย์
         - เอนไซม์ เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาเคมีในทุกๆ เซลล์ของร่างกายมนุษย์เราซึ่งมีมากกว่า 60 ล้านล้านเซลล์ 
         - ในการหายใจ การย่อยอาหาร การเจริญเติบโต การคิดตลอดจนการนอนก็ต้องใช้ เอนไซม์ แสดงให้เห็นว่า เอนไซม์ มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
         - เอนไซม์ (Enzyme)มีความสำคัญต่อมนุษย์เราเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามนุษย์เราขาด เอนไซม์ ( Enzyme )ชีวิตย่อมอยู่ไม่ได้ เช่นการทำปฎิกิริยาเคมีสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคเข้ามาจู่โจมร่างกาย ถ้าหากทำโดยไม่มี เอนไซม์ (Enzyme)ต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือน เชื้อโรคต้องฆ่าเราเสียก่อนอย่างแน่นอน
         - ถ้าหากมี เอนไซม์ (Enzyme)สมบูรณ์ ภูมิต้านทานจะเกิดในหนึ่งนาทีแรกที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
         จากข้อความดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เอนไซม์ มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์เราเป็นอย่างมาก สำคัญถึงขั้นที่ว่า ชีวิตจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากเราไม่มี เอนไซม์ แต่ประเด็นม้นอยู่ที่มนุษย์เราเมื่ออายุมากขึ้น เอนไซม์ จะผลิตได้น้อยและคุณภาพต่ำเมื่อสูงวัย แม้ว่าจะสามารถรับ เอนไซม์ เข้าสู่ร่างกายได้บ้าง เช่น รับประทานอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงให้สุกด้วยความร้อน แต่ก็ไม่เพียงพอ ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุด แนะนำให้รับประทาน Nutrigen Orange Multi Enzyme (นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติ เอนไซม์)ซึ่งเป็น เอนไซม์ (Enzyme)คุณภาพเยี่ยมจากบริษัท Masterpiece Life Vision จำกัด เป็น Enzyme ที่ได้รับความเชื่อถือและได้ตีพิมพ์ในหนังสือ PDR อีกด้วย

 

เอนไซม์ มีประโยชน์อย่างไร
         ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เอนไซม์ (Enzyme) เอนไซม์ เกือบทุกตัวประกอบด้วย โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน ทั้งนี้ Enzyme เป็นโมเลกุลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเร่งขบวนการทางเคมีที่จำเป็นในการทำงานของร่างกาย เอนไซม์จะทำงานร่วมกับ
วิตามินซึ่งทำหน้าที่เป็น Co-Enzyme และทำงานร่วมกับเกลือแร่ ทั้งนี้หากร่างกายขาดสารอาหารพวกนี้ก็จะขาด เอนไซม์ ไปด้วย Enzyme ทำงานคล้ายกับกรรมกรก่อสร้างร่างกาย ถ้าร่างกายมีโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตพร้อม แต่ถ้าไม่มีคนก่อสร้างพอก็ไม่สามารถเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงได้ ถ้าไม่มี เอนไซม์ ก็จะไม่มีการย่อยอาหาร ไม่มีการเจริญเติบโต ไม่มีการแข็งตัวของเลือดเวลาเลือดออก และไม่มีการหายใจ เอนไซม์ แต่ละตัวจะทำหน้าที่เฉพาะอย่างในภาวะปกติ โดยร่างกายสามารถผลิต เอนไซม์หลายพันชนิดตลอดเวลา แต่ถ้าหากเราเจ็บป่วยหรือรับประทานอาหารไม่ครบหมู่ ร่างกายจะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาสร้าง เอนไซม์ บางตัวทันที และนี่คือสาเหตุสำคัญที่ร่างกายอ่อนแอ อ่อนเพลีย ติดเชื้อ วิ